iStock_000005965602Small

Własna firma? Możliwości czy przekleństwo?

Praca od 8 do 16 jeszcze nie tak dawno uchodziła za idealną. Stabilność zatrudnienia, pensja w terminie… Niestety, wraz z nastaniem kolejnych kryzysów, zwolnieniami, cięciem wydatków i proponowaniem przez pracodawców „umów śmieciowych”, coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Czy to dobry pomysł? A może ryzyko nie jest warte nerwów?

iStock_000001814174XSmall

Formalności związane z układami zbiorowymi pracy

Układy zbiorowe pracy funkcjonują w znaczącej części przedsiębiorstw, niemniej niewielu pracowników posiada odpowiednią wiedzę na ich temat. Jest to o tyle problematyczne, że – co do zasady – układ zbiorowy pracy zawierany jest dla wszystkich pracowników. Układ zbiorowy pracy – najprościej mówiąc – to porozumienie zawierane między pracodawcą a związkami zawodowymi. Jego treść dotyczy zakresu…

a place in the sun

Kim może być pracownik?

W Kodeksie pracy ustawodawca zawarł definicję pracownika. Każdy osoba, która kwalifikuje się pod ten właśnie termin, może korzystać zarówno z przywilejów przewidzianych dla pracowników, ma również określony kanon obowiązków, które powinna wypełniać. Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”.…

Credit card

Co warto wiedzieć o odprawach?

Słyszałeś, że w niektórych przypadkach pracownikom przysługuje odprawa? Nie jesteś jednak pewien, kiedy można uzyskać odprawę rentową lub emerytalną? Chciałbyś wiedzieć, kto jest uprawiony do uzyskania odprawy pośmiertnej? Jeżeli tak, to koniecznie uzupełnij swoją wiedzę w tym zakresie! W Kodeksie pracy ustawodawca zawarł informacje jedynie o odprawie rentowej lub emerytalnej oraz o odprawie pośmiertnej i…

iStock_000004637317XSmall

Ewidencja czasu pracy w firmie

Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, z którymi podpisałeś umowy o pracę, to ustawodawca – na mocy stosownych ustaw i rozporządzeń – nakłada na ciebie liczne obowiązki. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy. Czy wiesz, co to takiego? Ewidencję czasu pracy jest zobowiązany prowadzić każdy pracodawca i to niezależnie od tego, ilu…

A young caring doctor

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?

Jednym z najpoważniejszych uchybień w pracy zatrudnionego może być nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Ponieważ – w niektórych sytuacjach może to być powód do zwolnienia – warto wiedzieć, w jaki sposób można wytłumaczyć brak pojawienia się w pracy. W interesie pracownika jest jak najszybsze uzasadnienie swojej abstynencji. Przyjmuje się, że zatrudniony powinien swojego przełożonego powiadomić o…

Screenshot_1

Składniki wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik zazwyczaj składa się z wielu świadczeń cząstkowych i tylko niekiedy jest świadczeniem jednostkowym. A czy Ty wiesz, z czego składa się Twoja pensja?  Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, które przysługuje każdemu pracownikowi za świadczoną przez niego pracę w ramach zawartej z zatrudniającym umowy. Dodatkowo, zgodnie z art. 78§1 Kodeksu…

iStock_000002225704Small

Telepraca – nowoczesna i ciekawa forma zatrudnienia?

Telepraca jest jedną z elastycznych form zatrudnienia, która może prowadzić do zrównoważonego dostępu kobiet oraz mężczyzn do rynku pracy. Odkąd została uregulowana przez ustawodawcę w Kodeksie pracy, można rozważać ją zarówno pod względem korzyści, jak i zagrożeń. Jak oceniana jest telepraca przez pracodawców, jak i pracowników? Posiada więcej zalet czy może wad? Regulacje dotyczące nowej…